Neuvěřitelný projekt města v poušti

Zajímavým a z mnoha úhlů pohledu až neuvěřitelným projektem je megalomanské město The Line město uprostřed pouště, které by se mělo rozkládat uprostřed pouště. Hlavním cílem developerů Saúdské Arábie je vybudovat takové město, ve kterém nebudou auta, silnice a žádná uhlíková stopa. Město by mělo být poháněné pomocí obnovitelných zdrojů a být klimaticky neutrální. Celý projekt už odstartoval. V současné době se budují základy na 170 km dlouhém příkopu.

Žádné maloměsto

Město rozhodně nebude žádnou nevýznamnou vesničkou. Počítá se s tím, že zde bude bydlet kolem devíti milionů obyvatel a práci tu najde 380 tisíc lidí. Počtem obyvatel se dá tedy srovnat s celou Českou republikou. Projekt je zajímavý také tím, že se bude skládat ze tří vrstev. První, nadzemní, bude určené pouze pro chodce. Druhá vrstva bude podzemní a bude sloužit jako infrastruktura. Ve třetí vrstvě se počítá s dopravním uzlem. V něm bude jezdit vysokorychlostní metro s tubusy pro vozidla Al. Monumentální jsou pochopitelně také náklady. Odhad ceny je vypočítán na 200 miliard dolarů. Někteří znalci jdou mnohem výš, až na cenu jednoho bilionu dolarů.